Meidät toi käännösalalle kiinnostus kieliin ja kulttuureihin sekä ripaus sattumaakin. Freelancer-vuosiemme jälkeen päätös yrityksen perustamisesta syntyi miettiessämme asiakkaan tarpeita: pieni yritys voisi palvella asiakkaita joustavasti ja luotettavasti. Kun sitten vuonna 2003 perustimme käännöstoimiston ja mietimme sille nimeä, tavoitteena oli keksiä lyhyt ja ytimekäs suomenkielinen nimi. Aikamme pyöriteltyämme päädyimme kieltä ja sen liikettä kuvaavaan Liki Ky:hyn. Liki tarkoittaa läheistä, likeistä, lähellä olevaa. Lähellä ihmistä, lähellä asiakasta. Se on toimintamme kulmakivi. Toisaalta ”liki” tarkoittaa kielteisissä yhteyksissä lähes, melkein, mikä taas kuvaa kääntämistä: käännetty teksti ei ole koskaan aivan samanlainen kuin alkuteksti, eikä sen pidäkään olla. Tavoitteenahan on kääntää alkutekstin sanoma sujuvasti ja kulttuuriin sopivasti, ei sanoja toisilla korvaten.

Kun tuttavamme kuulivat uuden käännösyrityksemme nimen, he huudahtivat heti: ”Hauskaa, Li-Ki niin kuin Lipsanen ja Kivelä!” Me saimme hämmentyneinä tunnustaa, ettei tämä tulkinta ollut käynyt mielessämmekään. Jotkut jopa intoutuivat tuumailemaan, eivätkö nimet olisi voineet olla toisinkin päin, Kili Ky? Yritä siinä sitten kertoa yritysnimen ylevän filosofis-käännöstieteellisistä taustoista.

No, ei nimi yritystä pahenna, ja näiden vuosien aikana olemme koettaneet olla joka suhteessa nimemme mittaisia. Olemme edelleen ihmislähtöinen ja joustava yritys, käännöstyössä pyrimme mahdollisimman luontevaan ilmaisuun ja laadukkaaseen sisältöön, ja toimintamme on meidän näköistämme. On ollut ilo huomata myös se, että vaikka ajan kuluessa kokemus ja asiantuntemus ovat karttuneet, emme ole rutinoituneet liikaa, vaan jäljellä on edelleen alkuaikojen innostusta ja idealismiakin. Jaksamme keskustella ja intoutua kielestä ja sen mahdollisuuksista, puntaroida parhaita käännösratkaisuja ja pohtia kielten ulottuvuuksia ja ilmaisuvoimaa. Viime kädessä tämä omistautumisemme koituu asiakkaan hyödyksi.