Laadusta emme tingi.

Hyvä teksti vetää puoleensa, olipa kyse markkinointitekstistä tai teknisen laitteen käyttöohjeesta. Sujuva kieli tekee sanomasta ymmärrettävän, mutta myös viehättää itsessään. Huono teksti tunnetusti vieraannuttaa ja jopa ärsyttää. Olemmekin sitä mieltä, ettei millään yrityksellä ole varaa huonoihin teksteihin.

Käännetyn tekstin on oltava erityisen laadukas, jottei se vaikuttaisi käännetyltä. Käännetyn oloinen tai paperinmakuinen teksti saattaa viestittää, ettei yritys välitä panostaa asiakkaisiinsa ja viestintäänsä. Käännöksiin kannattaa paneutua, sillä kääntäminen on ammattitaitoa vaativaa viestintätyötä, joka parhaimmillaan parantaa koko yrityksen mainetta.

Kääntäminen ei ole sanojen kirjoittamista sanakirjan avulla, vaan lähtötekstin sanoman ymmärtämistä, poimimista ja ilmaisemista sujuvalla ja ymmärrettävällä suomella. Kääntäminen vaatii aina luovuutta, vaikka kyse olisi tiukan teknisestä tekstistä. Käännöstyössä yhdistyvätkin kurinalainen järjestelmällisyys ja kekseliäs ongelmanratkaisu.

Me olemme kielen ammattilaisia, ja se näkyy päivittäisessä kädenjäljessämme. Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tarpeista ja keskitymme laadukkaaseen käännösjälkeen, sillä – ainakin toistaiseksi – se erottaa ihmisen koneesta. Vaikka tekoäly kehittyy, se ei vielä korvaa ihmistä käännöstyössä, joka vaatii tunneälyä, kekseliäisyyttä, vivahteiden analysointikykyä ja tilannetajua. Lisäksi tarvitaan paljon taustatyötä, erikoisalatuntemusta ja asioihin perehtymistä, jotta lopputulos olisi toivotunlainen: sujuva, miellyttävä ja asiakkaasi vakuuttava lukukokemus. Korkea laatu on meille kunnia-asia!